FÖRENINGEN HUMLEBYGGET

Föreningen Humlebygget är en ideell förening som startade 1992.

Föreningen Humlebygget har till ändamål att förvalta den före detta Humletorkan i Näsum. I detta syfte ska föreningen arbeta för:

  • att närmiljön och byggnader vårdas och bevaras på ett ur antikvariskt synpunkt godtagbart sätt.
  • att främja verksamhet i och kring anläggningen som gör denna levande, utan att de kulturhistoriska kvaliteterna går förlorade, enligt stadgar för föreningen Humlebygget antagna vid årsmötet den 25/3 1992.

Medlemskap i ”Föreningen Humlebygget”

Vi är beroende av medlemsavgiften för att kunna driva föreningen vidare.
Årsavgiften är 100 kr för enskild medlem och 150 kr för familj.

Medlemsavgiften sätts in på Bankgiro 5366-2060.

Ordförande: Magnus Björkhem

magnus,bjorkhem@gmail.com

0706546155

 

Sekreterare: Hans Persson

hansgunnarpersson@gmail.com

045624732

 

Kassör: Pia Bergman

hanspia835@gmail.com

 

Kontaktpersoner

Hans Persson

hansgunnarpersson@gmail.com

045624732

Berit Nilsson

micklagarden@telia.com

0706052917