HUMLEODLING

Föreningen Humlebygget har idag en odling med ca 200 plantor vid Humletorkan i Näsum. Dagens humleodling bygger på den svenska humlesorten “Svalöf korsning 85 – Mauritz” som framställdes av växtförädlingsanstalten Svalöf i Skåne på 30-talet. Kunniga tidigare humleodlare sköter om odlingen, och i månadsskiftet augusti-september, hjälps ett 50-tal plockare åt en helg för att manuellt skörda humlen. Skördefesten kallas Humlets Dag.

Föreningen Humlebygget svarar även för försäljning av humleplantor.
Vid köp av humleplantor kontakta Berit på 070-6052917, plantorna kostar 125kr/st och frakt tillkommer.

hu4

Humle är en slingerväxt. Den får växa kring pålar som är ca 6-7 meter höga.

hu3

Så här vackra är humlekottarna. De är ca 4 cm långa.

hu2

Här har det bildats en vacker ranka mellan två pålar.

hu1

Humlepåle i närbild.

Om du vill läsa mer om Humle kan du besöka följande hemsidor

Den virtuella floran